Navigace

Archiv novinek

O nás

Folklór ve Valticích byl ovlivněn mnoha faktory – německou kolonizací, příchodem habánů a Chorvatů, ale i prolínáním se sousedním rakouským obyvatelstvem. Největší dosídlení po druhé světové válce však bylo z Podluží. Není tedy divu, že se dnes většina obyvatel cítí úzce sepjata s tímto regionem. První novodobé valtické krojované hody se konaly v roce 1998. Ing. Josef Novotný, který byl otcem této myšlenky, se stal v roce 1999 i prvním předsedou Valtické krojované společnosti, která převzala záštitu nad seskupením folklórních nadšenců.

Valtická krojovaná společnost ctí podlužácké tradice a zvyky, které v podobě kulturních akcí provázejí život města Valtice po celý rok. Cílem spolku je péče členů o rozvoj a zachování lidových a folklorních tradic ve Valticích, výchova mládeže ke zdravému patriotismu spojená s nácvikem lidových písní a tanců.

Dnes je předsedou Mirek Lišovský, společnost má přes 60 členů a skládá se z chasy (svobodní kluci a děvčata), mužáků (ženatí členové a vdané členky – většinou manželské páry) a mužského a ženského sboru.

Diplomy a ocenění

Copyright © Valtická krojovaná společnost | Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit se