Navigace

Archiv novinek

Krojovaná chasa

Je spolkem asi 20 kluků a děvčat, kteří se scházejí, aby připravili hladký průběh folklórních akcí, jako jsou např. Dívčí vínek, Krojový ples a samozřejmě i vrcholný svátek celého roku, kterým jsou bezesporu Valtické krojované hody pořádané v srpnu. Starají se nejen o stránku organizační, ale především o duši slavností, která je skryta v překrásných krojích, tanci a zpěvu, ale především v mládí a energii, která dodává folklóru život a příslib uchování tradic do budoucna.

Texty fašaňkových písniček
Podšable

Texty hodových písniček
Vrtěné – 1. část
Vrtené – 2. část
Vrtěné – 3. část
Vrtěné – 4. část
Vrtěné – 5. část
Vrtěné – 6. část
Vrtěné – 7. část

Hošije – 1.část
Hošije – 2.část
Hošije – 3.část

Verbuňky – 1. část
Verbuňky – 2. část
Verbuňky – 3. část
Verbuňky – 4. část
Verbuňky – 5. část

Písničky ostatní – 1. část
Písničky ostatní – 2. část
Písničky ostatní – 3. část
Písničky ostatní – 4. část
Písničky ostatní – 5. část
Písničky ostatní – 6. část
Písničky ostatní – 7. část
Písničky ostatní – 8. část

Copyright © Valtická krojovaná společnost | Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit se